Skip to content

Wijzigingen in de WKR per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er twee aanpassingen in de WKR (werkkostenregeling) die voor u van belang zijn.

  • de forfaitaire of vrije ruimte wordt verruimd. Tot een fiscale loonsom van € 400.000 wordt de vrije ruimte 1,7% in plaats van de huidige 1,2%. Voor de fiscale loonsom vanaf € 400.000 geldt nog steeds 1,2%. Dit houdt in dat de vrije ruimte bij werkgevers met een fiscale loonsom van € 400.000 of hoger € 2.000 hoger wordt;
  • de vergoeding voor een Verklaring Omtrent het Gedrag komt niet meer ten laste van de vrije ruimte, maar valt onder de gerichte vrijstellingen.

Mogelijk geeft dit voor u aanleiding om arbeidsvoorwaarden voor uw personeelsleden op te stellen in de vorm van een cafetariaregeling / WKR-beleid of deze te herzien. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en adviseren. U kunt hiervoor contact opnemen met onze adviseur Norbert Jaspers (085-0408723 / n.jaspers@groenendijk.nl.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant