Skip to content

Wijziging verplichtstelling peuterspeelzaalwerk

De verplichtstelling voor de branches kinderopvang en welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening wordt gewijzigd. De vernieuwde verplichtstelling treedt 1 januari 2022 in werking.

Wat gaat er veranderen?
Peuterspeelzaalwerk valt op dit moment onder de verplichtstelling PFZW. Dit verandert niet na de wijziging. Wel wordt peuterspeelzaalwerk verplaatst van onderdeel g (welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening) naar onderdeel h (kinderopvang). Er is dus sprake van een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling voor werkgevers in het welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening (WMD) en een wijziging van de verplichtstelling voor werkgevers in de kinderopvang.

Wat betekent dit?
Werkgevers in peuterspeelzaalwerk worden overgeheveld van de verplichtstelling WMD naar de verplichtstelling kinderopvang. Daarnaast wordt de werkingssfeer met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk iets uitgebreid. Zo vallen bijvoorbeeld natuurlijke personen ook onder de verplichtstelling kinderopvang. Dit betekent in de praktijk dat een klein aantal werkgevers dat nu contractueel is aangesloten overgaat op een verplichte aansluiting. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Waarom deze wijziging?
Het peuterspeelzaalwerk valt per 1 augustus 2020 onder de CAO Kinderopvang en niet langer onder de CAO Sociaal Werk. De sociale partners aan deze cao-tafels wijzigen de verplichtstelling van PFZW daarom in lijn met de cao.

Bron: PFZW.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant