Skip to content

Wijziging twee-factor-authenticatie

Beste relatie,

Groenendijk Onderwijsadministratie maakt gebruik van de Microsoft-oplossing om in te loggen op Groenendijk Online. Op dit moment heeft uw medewerker de mogelijkheid om te kiezen tussen de SMS-verificatie, telefoon of de Authenticator App. Microsoft heeft aangekondigd de SMS-verificatie en de telefoonmethode uit te faseren en voor een nog veiligere methode (Authenticator App) te kiezen. Het is een keuze die door Microsoft is gemaakt om uw gegevens in onze omgeving nog beter te beschermen.

Tijdlijn: tussen nu en zes weken
Microsoft heeft aangekondigd deze wijziging binnen nu en zes weken in onze omgeving door te voeren. Een exacte datum heeft Microsoft niet genoemd.

Melding bij inloggen
In de komende weken zal elke medewerker die nu gebruikmaakt van SMS- of telefoonauthenticatie bij het inloggen een melding krijgen om gebruik te gaan maken van de Microsoft Authenticator App. Na het kiezen voor ‘Volgende’ volgt een stappenplan om de gebruiker te helpen bij het activeren van de Authenticator App. De medewerker heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor ‘Nu overslaan’. Dit kan echter maximaal drie keer. Na drie keer overslaan is het verplicht om de verificatieprocedure voor het instellen van de Authenticator App te doorlopen.

Uw actie
Om uw medewerkers te informeren hebben wij een korte toelichting opgesteld. Deze treft u aan in de bijlage van dit e-mailbericht. Wij verzoeken u om dit bericht zo snel mogelijk met uw medewerkers te delen.

Hulp
Indien uw medewerker hulp nodig heeft bij het installeren of doorlopen van de verificatieprocedure, willen wij u verzoeken uw medewerker hierbij te ondersteunen. Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u een ticket indienen bij onze Servicedesk.

Belangrijk
Deze omzetting geldt voor alle gebruikers binnen uw organisatie die toegang hebben tot Groenendijk Online en gebruikmaken van de SMS- of telefoonverificatie. Voor gebruikers die reeds gebruikmaken van de Authenticator App is deze omzetting niet van toepassing.
Een aantal medewerkers binnen uw organisatie maakt gebruik van onze Sharepoint Portal (AVG) voor het delen van documenten tussen uw organisatie en Groenendijk. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de Sharepoint Portal (AVG). Het betreft alleen de gebruikers die inloggen op Groenendijk Online.

Meer informatie
Microsoft heeft een webpagina beschikbaar gesteld met meer informatie rondom deze wijzigingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze pagina.

Wij hopen met deze aanpassing de dienstverlening voor u en uw organisatie verder te optimaliseren.

Met vriendelijke groet,
Stephan Breur en Maikel Adriaansen

PS – Mogelijk maakt u of een van uw andere leveranciers ook gebruik van Microsoft. In dat geval zal deze wijziging ook daar van toepassing zijn.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant