Skip to content

Wijziging subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs biedt aanvragers die nog niet eerder in aanmerking zijn gekomen voor genoemde subsidie de mogelijkheid voor het schooljaar 2021-2022 alsnog subsidie aan te vragen.
U kunt dit doen vanaf 1 september tot en met uiterlijk 1 oktober aanstaande.
De aanvraag dient ten minste te bestaan uit een plan van aanpak en een begroting.
U kunt de aanvraag doen door gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier en de bijbehorende rekentool, deze zijn te vinden op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUSI).
Voor verdere informatie verwijzen we naar de Staatscourant 35680 van 20 juli.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant