Skip to content

Wijziging collectiviteitskorting zorgverzekering per 1-1-2023

Groenendijk Onderwijsadministratie heeft met Univé, VGZ en Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering afgesloten waar de werknemers van onze klanten gebruik van kunnen maken.

Nieuwe premies
De premies voor 2023 van deze collectieve zorgverzekeringen zijn inmiddels bekend en zijn te raadplegen op de website van de betreffende zorgverzekering. Via onze website zijn de websites van Univé, VGZ en Zilveren Kruis te benaderen.

Verandering in de collectiviteitskorting
Vanaf 1 januari 2023 vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Dit geldt voor iedereen in Nederland en voor alle zorgverzekeraars. Op de aanvullende verzekering is korting nog wel mogelijk.

Korting premie aanvullende zorgverzekering
Zowel Univé, VGZ als Zilveren Kruis biedt op de premie van de aanvullende zorgverzekering een kortingspercentage van 10%.

Eigen risico
Per 1 januari 2023 blijft het verplichte eigen risico op de basisverzekering ongewijzigd, te weten € 385,00 per premiebetalende verzekerde per jaar.

Extra diensten
Op de websites van Univé, VGZ en Zilveren Kruis is ook informatie te vinden over veel extra diensten, onder andere op het gebied van een gezonde levensstijl en relevante vergoedingen voor het werk in het onderwijs en voor thuis. Zilveren Kruis kent daarnaast nog aanvullende pakketten voor medewerkers in het onderwijs.

Polis 2023
Collectief verzekerden van zowel Univé, VGZ als Zilveren Kruis ontvangen binnenkort hun polis voor 2023 (of hebben deze al ontvangen) en een overzicht met de wijzigingen in hun zorgverzekering. Zij kunnen eventueel gewenste wijzigingen in hun gegevens of polis vóór 31 december 2022 doorgeven.

Overstappen naar Univé, VGZ of Zilveren Kruis?
Wilt u overstappen naar Univé, VGZ of Zilveren Kruis? U dient dan de huidige zorgverzekering vóór 1 januari 2023 op te zeggen. U kunt zich dan tot 1 februari 2023 aanmelden bij de nieuwe ziektekostenverzekeraar.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant