Skip to content

Voortgang cao-onderhandelingen PO

Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in gesprek om te komen tot de inhoud en middelen voor een nieuwe cao waarin de loonkloof is gedicht.

Het is een moeilijke tijd voor het onderwijs: Corona, het leraren- en schoolleiderstekort en de enorme druk op de arbeidsmarkt maken dat bij iedereen duidelijk is dat alleen een cao-afspraak over het dichten van de loonkloof niet voldoende is. Alle partijen willen graag naast de cao afspraken maken die kunnen helpen om bij te dragen aan de uitdagingen waar het funderend onderwijs nu en de komende jaren voor staat.

De partijen zijn dus aan het werk om een breder pakket met elkaar af te spreken en dat kost meer tijd dan sociale partners in eerste instantie hadden verwacht. Alle partijen spreken de wens uit om zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen. Zodra ze nadere informatie kunnen verschaffen, wordt dit via de sociale partners gedeeld.

Bron: PO-Raad.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant