Skip to content

Vermindering bekostiging Primair Onderwijs vervalt

In de wet (artikel 138 WPO/132 WEC) is bepaald dat de bekostiging wordt verminderd als het bevoegd gezag een vacature invult en hierbij voorbijgaat aan de herbenoemingsverplichting van een uitkeringsgerechtigde. Voor enkele situaties bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffing voor deze herbenoemingsverplichting te verkrijgen (‘Regeling achterwege laten van vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers in het primair onderwijs’, van 17 mei 2005 (kenmerk CFI/ BPO-2005/57525 N). Als gevolg van de wijziging in het reglement Participatiefonds (PF) vervalt per 1 augustus 2022 de bepaling in de wet (artikel 138 WPO en 132 WEC).

Er is geconstateerd dat de wettelijke bepalingen in de praktijk niet meer uitvoerbaar en controleerbaar zijn. In het nieuwe reglement PF zijn vrijstellingsregelingen opgenomen voor wanneer een bevoegd gezag (eigen) uitkeringsgerechtigden in dienst neemt. Hiermee kan het voor werkgevers aantrekkelijk zijn om uitkeringsgerechtigden weer in dienst te nemen.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant