Skip to content

Verlengde CAO PO 2019-2020 definitief

Het cao-akkoord voor de verlenging van de CAO PO 2019-2020 tot en met 31 december 2020 is definitief geworden.

Met het verlengen van de cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een eenmalige extra toelage, door middel van het eenmalig verhogen van de structurele eindejaarsuitkering van 2020 van 6,3% naar 7,0%.

In december zal de eindejaarsuitkering herrekend en uitbetaald worden. Medewerkers die eerder dit jaar uit dienst zijn gegaan en waarbij de aanspraken al waren afgerekend, zullen een nabetaling ontvangen als gevolg van de herrekening van de eindejaarsuitkering.

Tevens is in deze verlengde cao de arbeidsmarkttoelage opgenomen voor leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en zijn de afspraken rondom de actualisering van de functiebeschrijvingen vastgelegd. De gewijzigde cao-teksten vindt u hier.

De eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering wordt gefinancierd uit een structureel hogere indexering van de bekostiging in 2020. In een volgende cao-onderhandeling zal de verhoging van de bekostiging 2020 als gevolg van een ramingsbijstelling alsmede de structurele inzet van de verhoging van de indexering worden genomen. Werkgevers dienen hier in de begroting van 2021 rekening mee te houden.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant