Skip to content

Vergoedingen Raad van Toezicht

Btw-positie toezichthouders
Lange tijd is er veel onduidelijkheid geweest over de btw-positie van toezichthouders en leden van diverse commissies, zoals bezwaar- en geschillencommissies. In 2019 deed het Hof van Justitie in de zaak IO een voor de praktijk belangrijke uitspraak in het geval van de btw-positie van een commissaris. Deze uitspraak werd gevolgd door een uitspraak van de Hoge Raad in 2020 in de situatie van een voorzitter van een bezwarenadviescommissie.

Besluit btw-plicht
Naar aanleiding van genoemde jurisprudentie heeft de Staatssecretaris van Financiën op 28 april 2021 een nieuw beleidsbesluit in omloop gebracht (nr. 2021-9403). In dit besluit gaat de Staatssecretaris nader in op het begrip ‘zelfstandigheid’ voor natuurlijke personen zoals dat is opgenomen in art. 7 van de Wet op de Omzetbelasting. Voor een aantal praktijksituaties is aangegeven onder welke omstandigheden btw-plicht voor natuurlijke personen niet aan de orde is:

  1. toezichthoudend orgaan met wettelijke grondslag in publiek- en privaatrecht,
    bijvoorbeeld NV, BV of pensioenfonds;
  2. toezichthoudend orgaan zonder wettelijke grondslag in publiek- en privaatrecht vergelijkbaar met NV of BV, bijvoorbeeld stichting of vereniging;
  3. bezwaaradviescommissies en adviescolleges met wettelijke taak;
  4. toetsingscommissies, geschillencommissies en vergelijkbare commissies.

Voor de praktijk betekent het concreet dat in veel gevallen een toezichthouder of commissielid geen btw meer in rekening dient te brengen, omdat voor deze werkzaamheden geen sprake is van btw-ondernemerschap. Het is wel raadzaam om in uw specifieke situatie het besluit na te slaan, gelet op de specifieke voorwaarden die mogelijk worden gesteld.

Terugwerkende kracht
Het beleid geldt met terugwerkende kracht tot 13 juni 2019. De Staatssecretaris keurt goed dat de btw-aftrek in stand kan blijven:

  • als er in de periode van 13 juni 2019 tot 28 april 2021 btw in rekening is gebracht;
  • voor genoemde werkzaamheden; én
  • door de afnemer deze btw in aftrek werd gebracht.

Stichtingen en verenigingen zullen in de meeste gevallen eventuele in rekening gebrachte btw door toezichthouders/commissieleden niet in aftrek kunnen brengen. De btw vormt voor hen een kostenpost. Op basis van dit besluit kunnen zij echter een toezichthouder/commissielid verzoeken om de uitreiking van creditfacturen voor de periode vanaf 13 juni 2019.

Factuur via een BV
In het besluit wordt uitsluitend ingegaan op de situatie van natuurlijke personen. Er wordt niet ingegaan op de situatie dat een toezichthouder/commissielid via zijn BV een factuur uitreikt. Wilt u daarover echter zekerheid vooraf? Dan is het raadzaam contact op te nemen met de Belastingdienst.

Bron: Van Ree Accountants.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant