Skip to content

Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft naar alle besturen in het primair onderwijs een brief verzonden met betrekking tot vereenvoudiging van de bekostiging en dan in het bijzonder voor de gevolgen van de vordering.

Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe (vereenvoudigde) manier van bekostiging in het primair onderwijs in. Eén van de gevolgen is dat er per 31 december 2022 een vordering op OCW in de boeken staat in verband met het afwijkende betaalritme. In de oude situatie liep die vordering per 31 juli van het volgende jaar op nul. Omdat OCW de bekostiging straks per kalenderjaar verstrekt, gebeurt dit vanaf 2023 niet meer.

Daarom moeten alle bevoegde gezagen de vordering per 31 december 2022 afboeken. Dit levert geen negatieve cashflow op, maar heeft wel een negatief effect op het resultaat en zorgt voor een daling van het vermogen. Ook zal dit effect hebben op de kengetallen (met bijbehorende signaleringswaarden).

De inspectie zal coulant omgaan met besturen die onder de signaleringswaarde komen. Gedurende vijf jaar mag er naast de werkelijke situatie een overzicht worden gepresenteerd alsof de vordering op 31 december 2021 nog bestaat. Gedurende die vijf jaar hebben besturen de tijd om aan te geven hoe ze weer aan de goede kant van de signaleringswaarde denken te komen.

Hieronder kunt u de brief van OCW raadplegen.

Brief over vordering aan besturen PO

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant