Skip to content

Vaste reiskostenvergoedingen tot 1 februari 2021

Naar aanleiding van berichtgeving rondom de reiskostenvergoeding hebben wij in de afgelopen tijd veel vragen ontvangen. In eerste instantie was aangekondigd dat voor de bepaling van de hoogte van de reiskostenvergoeding per 1 januari 2021 thuiswerkdagen niet meer als reisdagen mochten worden beschouwd (voor 2020 werd een uitzondering gemaakt). De Belastingdienst heeft hier onlangs onderstaande over gepubliceerd.

Vaste reiskostenvergoedingen
Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen.

In ieder geval tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

In januari 2021 komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari 2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.

Bron: Belastingdienst.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant