Skip to content

Uitbetaling salarismaatregelen in juni 2020

Onlangs is een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Zie voor inhoudelijke informatie dit artikel.

Visma | Raet heeft aangegeven dat, wanneer de nieuwe cao daadwerkelijk wordt afgesloten, de salarisverhoging van 2,75% per 1 maart 2020, de eenmalige uitkering van € 750,00 in juni 2020 en de verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,6% per 1 januari 2020 in juni 2020 worden meegenomen in de berekeningsprogrammatuur.

Onder voorwaarde dat de cao definitief wordt, houdt dit in dat betalingen die volgen uit bovengenoemde salarismaatregelen vanaf juni 2020 zullen worden uitgevoerd.

Bron: Visma | Raet.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant