Skip to content

Toezichthouders en btw na besluit Staatssecretaris van 6 mei 2021

Op 6 mei 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betreft de manier waarop de btw-behandeling van natuurlijke personen die optreden als toezichthouder moet plaatsvinden.

In het kort komt dit op het volgende neer:

  • een toezichthouder bij een onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie is géén ondernemer voor de btw;
  • de toezichthouder hoeft over de vergoeding die hij of zij ontvangt dus geen btw in rekening te brengen en af te dragen;
  • het aantal toezichthoudende functies doet er voor de btw niet meer toe;
  • toezichthouders kunnen met terugwerkende kracht tot 13 juni 2019 een beroep doen op het besluit. De eventueel na deze datum afgedragen btw kan de toezichthouder terugvorderen. De toezichthouder stuurt een creditfactuur voor het bedrag dat ten onrechte is gefactureerd voor het werk als toezichthouder en verrekent dit. Doet de toezichthouder dit niet, dan dient deze wel rekening te houden met eventuele andere gevolgen, zoals overschrijding van het WNT-bezoldigingsmaximum;
  • de onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie corrigeert op basis van de creditfactuur de in aftrek gebrachte btw (indien van toepassing).

Wij hebben de regeling in een schema gezet.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar het op 6 mei 2021 in Staatscourant 22627 gepubliceerde besluit en naar de toelichting door VTOI-NVTK van 3 juni 2021.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant