Skip to content

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie

Op 3 juni 2020 is de ‘Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie’ gepubliceerd.

Het betreft peuters met een extra indicatie voor voorschoolse educatie. Als gevolg van de sluiting van de kindercentra naar aanleiding van de coronacrisis kan men voor hen extra ondersteuning ontvangen.

De voornaamste punten uit de regeling:

  • de subsidie is bestemd voor de houder van een kindercentrum en bedoeld om een inhaal- en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie te organiseren in de periode van 4 juli 2020 tot en met 3 januari 2021;
  • het programma dient minimaal twee en maximaal vijf weken te duren en er moeten minimaal vijf peuters met een indicatie voorschoolse educatie deelnemen;
  • de aanvraag dient voor iedere instelling afzonderlijk te worden aangevraagd tussen 15 en 28 juni 2020. U kunt de aanvraag doen via het formulier dat is te downloaden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

De gehele regeling kunt u hier vinden.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant