Skip to content

Subsidie voor capaciteitentest VO

Vanwege de schoolsluiting in april 2020 hebben leerlingen die toen in groep 8 van het primair onderwijs zaten geen eindtoets gemaakt. Het blijkt dat zij gemiddeld een lager schooladvies hebben ontvangen en daarom ook lager in het voortgezet onderwijs zijn ingestroomd.

Om zicht te krijgen op wat voor deze leerlingen het best passende onderwijsniveau is, heeft OCW een subsidie om een capaciteitstest af te nemen beschikbaar gesteld. Deze wordt voor het eerste en tweede leerjaar op het VO beschikbaar gesteld.

U kunt de subsidie aanvragen door het invullen van een formulier op de website van DUS-I. De aanvraag kan worden ingediend:

  1. voor testen over de periode 1 september 2020 tot en met 31 december 2021: van 6 september tot en met 4 oktober 2021;
  2. voor 2022: van 15 januari tot en met 15 februari 2022;
  3. indien het subsidieplafond voor 2022 nog niet is bereikt: van september tot en met 4 oktober 2022;
  4. voor de periode 1 januari tot en met 31 juli 2023: van 15 januari tot en met 15 februari 2022.

Deze subsidie is een onderdeel van de NPO.

Bron: Staatscourant 40201 van 3 september 2021. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar deze publicatie.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant