Skip to content

Scan Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

GOC Consultants heeft een WBTR-statutenscan ontwikkeld, waarbij uw statuten worden beoordeeld op alle onderdelen die in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) naar voren komen (dat zijn 25 punten).
Als eerste stap in de scan worden daarbij uw statuten opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KvK), tezamen met een uittreksel van de (i.c.) stichtingsgegevens. Er wordt altijd gewerkt met ‘KvK-gegevens’, om er zeker van te zijn dat de ‘geregistreerde documenten’ worden gebruikt.
In de tweede stap worden de statuten ‘gescand’. De scan houdt in dat alle onderdelen die in het kader van de WBTR relevant zijn ‘rood’, ‘oranje’ of ‘groen’ scoren. Groen betekent dat iets goed is geregeld en geen aanpassing behoeft, oranje houdt in dat het aandacht behoeft (of dat er een bepaalde keuze kan worden gemaakt – dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er een aanpassing moet plaatsvinden, maar u wel er wel op opmerkzaam gemaakt), rood houdt in dat er een aanpassing dient te volgen.

De scan gaat vergezeld van een rapport van bevindingen, waarin wordt aangegeven waarom de score oranje of rood is. Daarbij zit ook een advies over hoe hiermee kan worden omgegaan.
U ontvangt de scanresultaten en het rapport van bevindingen per e-mail. Tevens wordt daarbij aangeboden om daar (telefonisch of per digitale vergadering) een mondelinge toelichting op te krijgen.
Aan de hand van dat totaal kunt u als bestuur en raad van toezicht (resp. toezichthoudend bestuursdeel, resp. algemene vergadering) besluiten nemen over wat u wilt wijzigen.

De uitvoering van de scan (opvragen statuten + uittreksel, uitvoeren scan, schrijven rapport van bevindingen, toesturen geheel, telefonische of digitale toelichting) kost € 350,– (excl. btw).

Voor meer informatie of voor de scan kunt u contact opnemen met GOC Consultants info@goc-consultants.nl

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant