Skip to content

Reglement Participatiefonds vanaf 1 augustus 2022

Het Participatiefonds heeft het reglement voor dienstverbanden waarvan de laatste contractdag op of na 1 augustus 2022 ligt gepubliceerd, samen met een uitgebreide toelichting.

Wanneer er werkloosheidsuitkeringen ontstaan, zal het Participatiefonds de werkgever hiervan op de hoogte stellen via het nieuwe portaal ‘Mijn Pf’. Wanneer (mogelijk na overlegging van bewijsstukken) is vastgesteld dat de laatste contractdag op of na 1 augustus 2022 ligt, dan wordt de eigen bijdrage van de werkgever vastgesteld op 50% van de werkloosheidsuitkeringskosten. Wanneer de werkgever binnen vier weken na de melding van het fonds een verlagingsverzoek heeft ingediend en dit verzoek voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de eigen bijdrage van de werkgever verlaagd naar 10%. Een verlagingsverzoek kan slechts in een beperkt aantal situaties en onder bepaalde voorwaarden worden ingediend.

Een tabel met de beëindigingsgronden waarvoor een verlagingsverzoek kan worden ingediend en de bijbehorende inspanningsverplichtingen treft u hier aan. Let op: in vier situaties heeft u een inspanningsverplichting om te investeren in een van-werk-naar-werktraject. Voorwaarde is dat dit traject minimaal vier maanden (of twee maanden bij een vervangingscontract) voor het einde van het contract is gestart.

Wanneer een werkgever een eigen uitkeringsgerechtigde (WW is ontstaan vanuit de werkgever of diens rechtsvoorganger) of een niet-eigenuitkeringsgerechtigde (WW is ontstaan vanuit een dienstverband bij een andere PO-werkgever) in dienst neemt kan – onder voorwaarden – vrijstelling voor toetsing worden verkregen. Deze regeling komt in de plaats van de wettelijke plicht om de eigen wachtgelder te herbenoemen. De vrijstellingsregeling treft u hier in een overzicht aan.

Vanaf 1 augustus 2022 is het nieuwe portaal ‘Mijn Pf’ beschikbaar. Er dient te worden ingelogd met e-Herkenning. Het fonds verstuurt geen beschikkingen of meldingen meer per post maar stuurt per e-mail een notificatie van een bericht in Mijn Pf. Ook de premienota’s PF staan straks in Mijn Pf en ook de nota’s voor de maandelijkse eigen bijdrage. Deze kosten worden niet meer door DUO via de lumpsum verrekend.

Bent u het niet eens met een aan uw organisatie toegekende (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering, dan dient u zich te wenden tot de organisatie die de uitkering heeft toegekend (UWV of WWplus).

Voor dienstverbanden die lopen tot en met 31 juli 2022 geldt het oude reglement. Vergoedingsverzoeken voor dienstverbanden waarvan de laatste contractdag vóór 1 augustus 2022 ligt kunnen tot 1 februari 2023 nog worden ingediend via het Werkgeversportaal Pf. Daarna vervalt dit portaal en de mogelijkheid tot het doen van vergoedingsverzoeken voor die werkloosheidskosten.

Zie voor meer informatie www.vfpf.nl.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant