Skip to content

Reactietermijnen Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet

Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, heeft het Participatiefonds (Pf) besloten om de termijnen uit het reglement tijdelijk stop te zetten.

Dit betekent het volgende.
• Reeds lopende termijnen voor schoolbesturen worden nu stopgezet tot de huidige situatie voorbij is.
• Dit met uitzondering van de termijnen voor bezwaar en beroep. Dit zijn wettelijke termijnen, die het Pf niet mag wijzigen.
• Om te voorkomen dat nieuwe termijnen, zoals voor bezwaar of beroep, gaan lopen, worden geen nieuwe brieven meer verzonden.
• Daarom worden ook de reactietermijnen voor het Pf tijdelijk stopgezet. Uiteraard gaat het Pf wel door met de toetsingen en worden brieven wel klaargezet om te versturen zodra de huidige situatie voorbij is.
• Via e-mail informeert het Pf u over een positief besluit. Het officiële besluit wordt dan (inclusief de daarbij behorende termijn) pas per post verstuurd, wanneer de huidige situatie weer voorbij is.

Mocht u voorzien dat een lopende bezwaartermijn voor u tot problemen gaat leiden, neemt u dan contact op met een van de juristen van het Pf, via juridisch@vfpf.org.

Tijdelijke maatregel
Het Participatiefonds (Pf) wil schoolbesturen in deze periode tegemoet komen door zo weinig mogelijk administratieve verplichtingen richting het Pf te vragen. Zodra de scholen weer open mogen, gaan de termijnen opnieuw in. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Bron: www.vfpf.nl.

Deel dit artikel
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant