Skip to content

Privacy

Groenendijk Onderwijsadministratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens  
Website:https://www.groenendijk.nl
Adres:Trapezium 210
Postcode / plaats:3364 DL Sliedrecht
Telefoonnummer:+31 (0)184 412 507


Privacy Functionaris

Privacy met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens staat bij Groenendijk Onderwijsadministratie hoog in het vaandel. Ter bescherming van de persoonsgegevens is besloten een Privacy Functionaris aan te stellen. De Privacy Functionaris is bereikbaar via het e-mailadres avg.goa@groenendijk.nl.

Persoonsgegevens
Groenendijk Onderwijsadministratie verwerkt persoonsgegevens omdat zij de personeels- en salarisadministratie en/of de financiële administratie verzorgt voor werkgevers in (met name) het onderwijs.

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Groenendijk Onderwijsadministratie verwerkt persoonsgegevens om:

• uitvoering te geven aan de dienstverlening zoals overeengekomen met de opdrachtgever;
• te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verzamelde persoonsgegevens
Voor het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie worden persoonsgegevens vastgelegd. Eén van de primaire taken is het verzorgen van de salarisbetalingen aan werknemers van de opdrachtgevers. Om deze taak te kunnen uitvoeren worden gegevens met betrekking tot de persoon en het overeengekomen dienstverband vastgelegd.

Groenendijk Onderwijsadministratie maakt gebruik van een webportaal van Raet. Via dit portaal kunnen werkgevers en in bepaalde situaties ook werknemers gegevens aan Groenendijk Onderwijsadministratie verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in het personeelsinformatiesysteem en toegevoegd aan het personeelsdossier.

Website
Indien u via de website een e-mail aan onze servicedesk verstuurt of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, adres en/of andere persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het identificeren van de persoon, zodat de vraag naar behoren kan worden beantwoord.

Via de website is het mogelijk om u aan of af te melden voor onze nieuwsbrief ‘Groenendijk Actueel’. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij belangstellenden over actuele onderwerpen.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een rekenprogramma op de website (tools), dan worden de persoonsgegevens niet door ons opgeslagen.

Groenendijk gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Groenendijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics. Hiervoor is met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Tenslotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, evenals voor de beveiliging van onze website. Het laatste gedeelte van het IP-adres wordt gemaskeerd om uw privacy te waarborgen. Ook worden geen gegevens met Google gedeeld voor eigen doeleinden van Google en wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
Groenendijk Onderwijsadministratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Waar nodig kan het voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden bewaard ter bescherming tegen een eventuele aansprakelijkheidsstelling.

Delen van persoonsgegevens
Groenendijk deelt persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens in opdracht verwerken wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Groenendijk Onderwijsadministratie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens
Groenendijk neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zijn ingesteld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via de Privacy Functionaris.

Rechten van betrokkenen
U heeft als persoon in het kader van de AVG rechten, de rechten van betrokkenen. Via uw werkgever heeft u de mogelijkheid een verzoek in te dienen. Wij zullen als organisatie onze medewerking verlenen bij de uitoefening van deze rechten.