Skip to content

Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds 2021 zijn bekend

De premies van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het komende kalenderjaar zijn, onder voorbehoud van goedkeuring door de minister, vastgesteld door het bestuur.

Premie Vervangingsfonds 2021

Het premiepercentage van het Vervangingsfonds is gelijk gebleven aan dat van 2020 en blijft 6%. Omdat er binnen de financiële varianten minder wordt gedeclareerd, gaan de premies voor alle varianten met 0,20% omlaag. De opslag voor de BGZ-premie gaat dit jaar weer verder naar beneden met 0,05%. Doordat de adviseurs in de regioteams door het Vervangingsfonds in dienst zijn genomen verminderen de kosten. Deze besparing is terug te zien in het verlaagde premiepercentage.

De solidariteitspremie is door het bestuur op 0,00% vastgesteld. Het bestuur acht heffing van deze premie voor het komende jaar niet noodzakelijk. Dit geldt vooralsnog alleen voor 2021.

Premie Participatiefonds 2021

De premie van het Participatiefonds is in 2021 lager dan in 2020. Het premiepercentage wordt namelijk 4%. Dit is niet kostendekkend (dan zou het 4,32% zijn), maar door het aanwezige vermogen kan een lagere premie worden doorberekend. Hierdoor vloeit een deel van de vermogensbuffer terug naar de schoolbesturen.

Bron: VfPf.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant