Skip to content

Premies Participatiefonds en Vervangingsfonds 2022

Participatiefonds
Vanwege de dalende instroom en onvoorziene uitstroom van onderwijspersoneel in het primair onderwijs uit de WW en de bovenwettelijke uitkeringen heeft het Participatiefonds besloten in de maanden november en december 2021 geen premie te heffen.

Op basis van de nieuwe prognoses heeft het bestuur van het Participatiefonds in de begroting voor 2022 de hoogte van de premie voorlopig vastgesteld op 2,6% (was sinds 1-8-2021 3,5%).

Met deze premieberekening voor 2022 is nog geen rekening gehouden met de salarisverhoging over 2021 en de gevolgen van de toegezegde € 500 miljoen aan de sector. Wanneer de gevolgen hiervan voor de begroting van het fonds bekend zijn, kan dit leiden tot een tussentijdse aanpassing van het premiepercentage Participatiefonds 2022.

Vervangingsfonds
De begroting van het Vervangingsfonds 2022 is ook door het bestuur vastgesteld. De premiepercentages voor 2022 zijn gelijk gebleven aan die van 2021.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant