Skip to content

Premiepercentages Vf en Pf 2024 bekend

Het bestuur van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds heeft de premiepercentages voor 2024 vastgesteld. De premie voor het Vervangingsfonds stijgt licht, de premie voor het Participatiefonds daalt (onder voorbehoud van goedkeuring door de minister).

Premie Vervangingsfonds
De premies voor het Vervangingsfonds stijgen licht. Het percentage voor reguliere aansluiting gaat van 4,50% in 2023 naar 4,75% in 2024. Dit wordt veroorzaakt door een hoger verzuim, een stabiliserende vervangingsgraad en minder deelnemende schoolbesturen aan het reguliere fonds of één van de ERD-varianten. Door deze effecten wordt verwacht dat de kosten licht zullen stijgen, waardoor ook het premiepercentage om deze kosten te dekken meestijgt.

Premie Participatiefonds
De premie voor het Participatiefonds daalt. Het percentage gaat omlaag van 2,40% in 2023 naar 1,75% in 2024. Eén van de oorzaken is dat minder mensen een uitkering hebben of hebben aangevraagd. Ook zorgen de salarisstijgingen conform de nieuwe cao voor een hogere premiegrondslag, waardoor een lager premiepercentage nodig is.

Bron: www.vfpf.nl.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant