Skip to content

Premiebeschikking Whk 2020

In de laatste maanden van 2019 ontvangen werkgevers de beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst.

Deze gedifferentieerde premie is gebaseerd op in het verleden toegekende WGA-uitkeringen en Ziektewetuitkeringen aan uw (voormalige) werknemers.

Omdat dit premiepercentage tot stand komt door middel van een zeer ingewikkeld berekeningsproces en wellicht gebaseerd is op incomplete informatie, bestaat de kans dat het premiepercentage te hoog is vastgesteld.

VCSW is een in sociale wetgeving gespecialiseerde organisatie waar Groenendijk goede ervaringen mee heeft. VCSW kan voor u, door het uitvoeren van een scan, op basis van ‘no cure – no pay’, onderzoeken of het premiepercentage Whk al dan niet te hoog is vastgesteld.

Wanneer u wilt dat VCSW de Whk-scan voor u uitvoert, kunt u dit per e-mail bij ons aangeven. In het e-mailbericht dient u, naast uw goedkeuring, een scan van het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier en van de overeenkomst van opdracht in te sluiten, die u beide bij dit artikel aantreft.

Overeenkomst van opdracht Whk-scan

Machtiging VCSW

Voorts verzoeken wij u om deze premiebeschikking zo spoedig mogelijk, doch vóór 11 december 2019, aan uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie te verstrekken. Het voor uw bestuur vastgestelde gedifferentieerde premiepercentage dient door ons namelijk tijdig in de salarisadministratie te worden verwerkt.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant