Skip to content

Premie ABP 2021

De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) van ABP stijgt in 2021 van 24,9% naar 25,9%. Dat is door het bestuur van ABP besloten na advies van het verantwoordingsorgaan. De premiestijging is noodzakelijk om de pensioenen verantwoord te financieren. Dit komt door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn, waardoor er lagere rendementen worden verwacht. De langdurig lage rente speelt hierbij ook een rol.

Premie in meerjarenperspectief
Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. De premiestijging is vorig jaar al aangekondigd. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. Hierdoor stijgt de pensioenpremie. De verwachting is dat de premie de komende jaren verder zal stijgen als de pensioenopbouw niet verandert. Bekijk alle premies in de premietabel.

Reële kans op verlagen in 2021
De financiële positie van ABP laat het niet toe om de pensioenen in 2021 te indexeren. Daar komt bij dat er voor 2021 een reële kans bestaat dat ABP de pensioenen moet verlagen.

Bron: ABP.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant