Skip to content

PO/VO – Verzuimonderzoek personeel 2018

Door DUO wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar het (ziekte)verzuim van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in opdracht van het Vervangingsfonds en het ministerie van OCW. DUO beschrijft in het onderzoeksrapport het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van vier verzuimkengetallen: het verzuimpercentage (VP), de meldingsfrequentie (MF), de gemiddelde verzuimduur (GZD) en het nulverzuim (NZ). Het ziekteverzuim in de sector primair onderwijs is in 2018 gedaald naar 5,9% ten opzichte van 6,0% in 2017. In het voortgezet onderwijs is het ziekteverzuimpercentage gestegen van 5,3% (2017) naar 5,6% (2018). U kunt het volledige onderzoeksrapport en de verzuimkengetallen 2016-2018 hier vinden.
Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant