Skip to content

PO/VO – DUO publiceert voorlopige jaarcijfers 2018

DUO heeft de gegevens uit de jaarrekeningen van onderwijsbesturen over het jaar 2018 gepresenteerd. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Deze cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO.

Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van voorgaande jaren. De onderwijsbesturen in het primair onderwijs hebben in 2018 € 5,9 miljoen overgehouden. Op een begroting van € 11 miljard is dat slechts 0,05%. In 2017 was het overschot nog € 106,4 miljoen.

De PO-Raad heeft een eerste analyse van de cijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat er grote verschillen binnen de sector zijn en dat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in verhouding meer middelen overhouden dan de schoolbesturen (0,7%).

Uit de voorlopige gegevens (gewogen gemiddelden) in de vo-sector, inclusief de vo-samenwerkingsverbanden, blijkt dat er 1% rentabiliteit is gerealiseerd, maar naar bestuursgrootte zijn er flinke verschillen. De investeringen bleven – met 1,8% van de baten – stabiel, evenals het weerstandsvermogen (23,3%).

Ook het gegevensboek per sector staat op de website van DUO; hierin zijn onderverdelingen gemaakt naar deelsectoren (bao, sbo, so, vo), naar samenwerkingsverbanden en naar grootte van het schoolbestuur.

Tot slot zijn ook de bekende DUO A4-tjes met kengetallen per schoolbestuur gepubliceerd.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant