Skip to content

PO – Prijsbijstelling personele bekostiging PO 2018-2019

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2018-2019 is voor de derde en laatste maal gepubliceerd. Deze regeling is ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo, omdat zij te maken hebben met het voortgezet speciaal onderwijs, dat onder het primair onderwijs valt.

De personele bekostiging po heeft altijd betrekking op een schooljaar en wordt altijd driemaal vastgesteld: vóór aanvang van het schooljaar, kort na aanvang van het schooljaar en na afloop van het betreffende schooljaar. Hierdoor lopen de regelingen van diverse schooljaren parallel aan elkaar. In het najaar van 2019 verschijnt de derde en laatste versie van de regeling 2018-2019 én de tweede versie van de regeling 2019-2020. In de verschillende versies van de regeling worden onder meer ontwikkelingen in loon- en premiepeil verwerkt.

Op 17 september 2019 is de derde en laatste versie van de regeling 2018-2019 verschenen, versie één en twee verschenen op respectievelijk 20 maart 2018 en 30 augustus 2018.

De ophogingen in de tweede en derde regeling 2018-2019 zijn het gevolg van de volgende ontwikkelingen.
1. verwerking van de kabinetsbijdrage voor 2018 en 2019;
2. de oploop van het functiemixbudget;
3. de bijdrage uit het regeerakkoord ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de leraren;
4. extra middelen voor de kleine scholentoeslag;
5. de extra middelen ter verlichting van de werkdruk;
6. middelen voor het bezoek aan het Rijksmuseum.

De derde en laatste versie van de regeling 2018-2019 leidt weer tot herziening van eerder afgegeven beschikkingen over het schooljaar 2018-2019. In de nu verschenen derde versie van de Regeling 2018-2019 luiden de percentages ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2017-2018 als volgt: leraren + 4,662%, oop en schoolleiding + 3,124% en personeels- en arbeidsmarktbeleid + 4,662%. In vergelijking met de tweede regeling 2018-2019 is de stijging 1,626%.

Op 25 maart 2019 werd de eerste versie van de regeling 2019-2020 gepubliceerd. Beschikkingen die de besturen ontvingen voor 2019-2020 zijn gebaseerd op de eerste versie van de regeling 2019-2020. In oktober 2019 wordt de tweede versie verwacht.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant