Skip to content

PO – Premies Vervangingsfonds en Participatiefonds 2020 bekend

De premies van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het komende kalenderjaar zijn vastgesteld.

DoelgroepBasispremieOpslag BGZSolidariteitspremieTOTAAL
Premie VF6,00%0,10%6,10%
Volledig ERD0,10%0,05%0,15%
ERD WD143,65%0,10%0,05%3,80%
ERD WD423,05%0,10%0,05%3,20%
ERD SL800,65%0,10%0,05%0,80%
ERD SL1000,35%0,10%0,05%0,50%
Premie PF4,20%

Premie Vervangingsfonds
De premie van het Vervangingsfonds is nagenoeg gelijk gebleven aan 2019. Dit komt doordat het afgelopen jaar het gemiddelde verzuimpercentage in de onderwijssector ook ongeveer gelijk is gebleven. De intensivering van de dienstverlening van het Vervangingsfonds op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg wordt deels uitgevoerd met bestaande middelen. Hierdoor kan de opslag BGZ met 0,05% worden verlaagd. De solidariteitspremie wordt verlaagd met 0,02%.

Premie Participatiefonds
De premie van het Participatiefonds is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal instromers in de WW is nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde kosten zijn echter hoger en ook de gemiddelde uitkeringsduur is langer. Deze trend was vorig jaar al zichtbaar, maar kon toen worden opgevangen uit het overschot aan eigen vermogen van het Participatiefonds.

Bron: www.vfpf.nl.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant