Skip to content

PFZW-pensioenpremie per 1-1-2021 naar 25,0%

Het bestuur van PFZW heeft op 6 november 2020 besloten om de pensioenpremie te verhogen met totaal 2,3 procentpunt. Hieronder leest u meer over deze premieverhoging.

Premieverhoging in twee stappen
Per 1 januari 2021 verhoogt PFZW de premie met 1,5 procentpunt van 23,5% naar 25,0%. Per 1 januari 2022 wordt de premie met 0,8 procentpunt verhoogd naar 25,8%. In de voor u geldende cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie de werkgever betaalt en welk deel de medewerker. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

Huidige pensioenpremie onvoldoende
De lage rente waarmee wettelijk gezien moet worden gerekend zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Gezien de huidige economische omstandigheden is bovendien de verwachting dat op de lange termijn een lager rendement zal worden behaald dan waar eerder mee is gerekend. Die twee zaken maken een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen.

Premie en pensioen in de toekomst
Dit is de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen sinds 8 jaar. PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden, bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar het pensioenfonds blijft ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement.

Wel of niet verlagen
Wanneer de dekkingsgraad op 31 december 2020 bekend is, zal worden besloten of de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Die kans is reëel.

Bron: PFZW.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant