Skip to content

Pensioenpremie ABP 2020

De premie die werkgevers en werknemers voor het pensioen betalen, stijgt in 2020 licht. Het totale premiepercentage stijgt met 0,4%-punt. De premies worden door werkgevers (70%) en werknemers (30%) samen betaald.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft op hetzelfde niveau als in 2019: 24,9%. De sectorale premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) stijgt met gemiddeld 0,4%-punt naar 0,82%. Dit is nodig, want de kans op arbeidsongeschiktheid neemt met name op hogere leeftijd toe. Bekijk hier de premies in de premietabel.

De premie stijgt waarschijnlijk fors in 2021
Pensioenen worden door de economische ontwikkelingen steeds duurder. De verwachting is dat de rente en de beleggingsopbrengsten laag blijven, waardoor er vanaf 2021 meer premie nodig is om de pensioenen te kunnen financieren. Om de premiestijging te beperken, kan ook het opbouwpercentage in de regeling worden verlaagd. Dat betekent dat werknemers minder pensioen gaan opbouwen. Het is aan sociale partners om hierover een besluit te nemen.

Kans op verlaging in 2020 is aanzienlijk afgenomen
Deze week besloot minister Koolmees voor de duur van een jaar de rekenregels te versoepelen. Hierdoor is de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 aanzienlijk afgenomen. De minister heeft de ondergrens voor de dekkingsgraad, waarbij ABP de pensioenen moet verlagen, bijgesteld naar 90%. Op 31 oktober 2019 was de dekkingsgraad van ABP 93,2%. Dat is positief nieuws. Maar uiteindelijk is de dekkingsgraad op 31 december 2019 bepalend. Is die hoger dan 90%, dan is een verlaging van de pensioenen niet nodig. Voor de jaren na 2020 blijven verlagingen dreigen.

Bron: ABP.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant