Tear

Groenendijk Onderwijsadministratie ondersteunt sinds 2016 een project van de organisatie Tear.

Dit is Tear

Tear gelooft in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee kunnen zij op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen.

Wat doen zij

Tear helpt gemeenschappen en kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen zij via hun partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Hun aanpak

Tear werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen zij waar mogelijk via lokale kerken. Tear traint hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zoveel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werkt Tear aan duurzame oplossingen, zodat mensen niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf.

India

In het gigantische land India is het noorden het armst. Zeker als je verder af komt van de steden, wanneer je dichter komt bij het gebied waar de tribale groepen wonen: stammen die traditioneel in de kastenmaatschappij van India worden geïsoleerd en uitgestoten. Het leven is op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages.

Wat gaat er gebeuren?

Tear investeert de komende jaren in het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. In 5 jaar tijd traint partner Stewards’ Trust lokale vrijwilligers op diverse plekken in Noord-India. Op deze manier willen zij 3000 families duurzaam uit de armoedespiraal helpen.

Wat is het resultaat?

De ontwikkeling is te zien op een aantal gebieden:

Zelfhulpgroepen: groepen van 15 mensen die samen sparen en op zoek gaan naar nieuwe inkomstenbronnen. Stewards’ Trust traint hen in boekhouding en helpt hen bij het opzetten van een kleine onderneming.
Schoon drinkwater: dorpsgroepen organiseren zich om samen een waterput te realiseren. Stewards’ Trust zorgt voor materiaal en technische kennis. Ook helpen ze bij het bereiken van het water door harde steenlagen heen. Daarnaast traint Stewards’ Trust de groepen in het goed en veilig gebruik en onderhoud.
Gezondheidszorg: de gemeenschap wordt getraind in het herkennen, voorkomen en behandelen van ziektes. Daarbij gaat het om infectieziektes die met een aantal hygiënische maatregelen eenvoudig te voorkomen zijn. Nu leiden ze vaak nog tot kindersterfte. Er worden ook eenvoudige latrines aangelegd, waarmee veel problemen kunnen worden voorkomen.
Landbouwtraining: Boeren worden getraind in maatregelen om de opbrengst van hun land te vergroten en in verschillende dorpen zie je nu vrouwen met een eigen groentetuin.
Infrastructuur: als gevolg van de trainingen worden de dorpsbewoners zich bewust van hun achtergesteld positie, maar ook van hun rechten. Ze leren om een beroep te doen op de overheid om te voorzien in elektriciteit, wegen en zelfs onderwijs.
Onderwijs: steeds meer kinderen gaan naar overheidsscholen. Stewards’ Trust gaat samen met ouders de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen verbeteren. Tegelijk starten op initiatief van de getrainde mensen op verschillende plekken informele scholen waarin volwassenen leren lezen, schrijven en rekenen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Tear verwijzen wij u naar www.tear.nl.