Skip to content

Over Groenendijk

Groenendijk is een modern administratiekantoor met een rijke historie. Begonnen in de jaren ’60 als familiebedrijf met een klein team van toegewijde medewerkers is het uitgegroeid tot een gevestigde naam in ‘de wereld van de onderwijsadministratie’. Met ruim 120 medewerkers op 2 locaties, Sliedrecht en Beverwijk, hebben wij het vertrouwen van ruim 160 schoolbesturen die in Groenendijk een partner hebben gevonden voor de bedrijfsvoering. Wij beschouwen het als onze grootste ambitie om dit vertrouwen elke dag weer waar te maken!

Klantgericht, ambitieus en betrokken
Groenendijk wil een wezenlijke bijdrage leveren aan uw doelstelling om leerlingen het beste onderwijs te bieden. Het ondersteunen en optimaliseren van uw bedrijfsvoering biedt u meer ruimte voor uw corebusiness: onderwijs.

Groenendijk heeft met zijn klanten een ondernemende relatie, die is gebaseerd op partnerschap. Wij durven samen met u vooruit te kijken naar ontwikkelingen binnen de sector onderwijs en binnen uw organisatie. Wij passen onze dienstverlening hierop aan en ondersteunen innovaties.

Als branchespecialist spelen wij proactief in op de vragen en knelpunten die onze klanten ervaren met het toepassen van de vaak complexe wet- en regelgeving in het onderwijs en de kinderopvang. Hierbij hanteren wij een pragmatische stijl: nuchter, realistisch, oplossingsgericht en hands-on.

Kwaliteit en veiligheid
Als klant moet u erop kunnen vertrouwen dat uw administratie en de bijbehorende processen voldoen aan de drie betrouwbaarheidsprincipes: volledig, juist en tijdig. Daarnaast moeten ook de digitale systemen zodanig zijn beveiligd dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben.

Op grond van een jaarlijkse audit door een onafhankelijke accountant beschikt Groenendijk al meerdere jaren over het ISAE3000 kwaliteitskeurmerk. Ook is Groenendijk lid van branchevereniging BRAVO.