Skip to content

Openbaarmaking van het jaarverslag vóór 1 juli

Graag attenderen wij u op het volgende. Op grond van artikel 5 van de regeling jaarverslaggeving onderwijs moeten besturen de jaarverslaggeving vóór 1 juli aan DUO verstrekken. Vanaf 2022 is het voor besturen ook verplicht geworden om de jaarverslaggeving vóór 1 juli actief openbaar te maken, meestal op de website van de instelling.

Het toezicht op de openbaarmaking wordt uitgevoerd door de onderwijsinspectie. De openbaarmaking was al verplicht, de regeling bevatte echter geen specifieke uiterlijke datum voor de openbaarmaking, wat het toezicht bemoeilijkte. Deze tekortkoming is nu gerepareerd door dezelfde datum te hanteren als de levering aan DUO.

Bovengenoemd is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 april jl. met nummer 11336.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant