Skip to content

Onderhandelingsakkoord over cao onderwijsbestuurders (PO/VO)

Er komt één gezamenlijke cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs, met een algemene loonsverhoging van 2 procent. Hierover is net voor de kerst een onderhandelingsakkoord bereikt.

De cao-onderhandelingen zijn gevoerd tussen de VTOI-NVTK, die de toezichthouders vertegenwoordigt, en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). Dit resulteerde in een onderhandelingsakkoord over een algemene verhoging voor 2021, één nieuw geïntegreerd loongebouw en harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaarden uit de twee bestaande cao’s, de CAO Bestuurders PO 2020 en de CAO Bestuurders VO 2020. Hiermee is een grote stap gezet naar één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Er zijn nog een paar onderwerpen die de partijen moeten bespreken om de integratie van de twee cao’s te voltooien. De cao-partijen hebben daarover de volgende afspraken gemaakt:

  • in december 2021 te komen tot een verlenging van de CAO Bestuurders PO 2020 en de CAO Bestuurders VO 2020, met toekenning van de algemene verhoging voor 2021; en
  • begin 2022 het proces van invoering van één cao voor bestuurders funderend onderwijs af te ronden, met het nieuwe geïntegreerde loongebouw en het totale pakket aan regelingen voortvloeiende uit harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Algemene verhoging voor 2021
Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van 2,0%, met ingang van 1 januari 2021. Voor het overige worden beide cao’s ongewijzigd verlengd.

Looptijd
De looptijd van de verlengde cao’s is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

De onderhandelaars leggen het akkoord nu ter beoordeling voor aan de leden.

Meer informatie is te vinden op de websites van de VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant