Skip to content

Onderhandelaarsakkoorden CAO PO en CAO VO – Visma HRM betaalt in november (PO) en december (VO), Youforce in december 2021 (PO en VO)

Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs hebben sociale partners een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een CAO PO 2021 en CAO VO 2021. De looptijd van de cao’s is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Het extra salaris over de periode van januari tot en met december 2021 als gevolg van deze akkoorden zal door Visma HRM in november (primair onderwijs) en december (voortgezet onderwijs) worden uitbetaald. Door Visma|Raet (Youforce) worden zowel de salariële gevolgen voor het PO als het VO in december uitbetaald.

Akkoord PO
Met het onderhandelaarsakkoord is een loonverhoging van 2,25 % voor alle medewerkers in het primair onderwijs beoogd. De loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 uitbetaald.

De eindejaarsuitkering wordt eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.

De cao-partijen gaan direct aan de slag met de onderhandelingen voor een CAO PO 2022, waarin zij afspraken zullen maken over de verdeling van de € 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor het verbeteren van de salarissen in het primair onderwijs.

Akkoord VO
Voor het voortgezet onderwijs worden de salarissen per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%.

De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8% naar 8,33%. In 2021 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800,-. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant