Skip to content

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020 definitief

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het op 7 april 2020 overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief rond en de CAO VO 2020 een feit.

Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en volgt in juni 2020 een eenmalige uitkering van 750 euro.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering. Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Het onderhandelaarsakkoord vindt u hieronder.

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen over het akkoord. De nieuwe cao loopt tot 1 januari 2021.

Bron: VO-raad.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant