› VO - Subsidie lente- en/of zomerscholen

VO - Subsidie lente- en/of zomerscholen vanaf januari 2019 weer aan te vragen

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf begin januari 2019 weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019. Op 7 december 2018 is de wijzigingsregeling lente- en zomerscholen gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de subsidieregeling uit 2018 verlengd naar 2019.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf begin januari 2019 weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019. Op 7 december 2018 is de wijzigingsregeling lente- en zomerscholen gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de subsidieregeling uit 2018 verlengd naar 2019.

Vanaf begin januari 2018 kunt u een aanvraag indienen via de website van DUS-I. De aanvraag dient een prognose te bevatten van het aantal leerlingen van de deelnemende scholen dat in 2019 aan de lente- en/of de zomerschool zal deelnemen. Op basis van de prognose van het aantal deelnemers ontvangt de uitvoerende school € 450 subsidie per deelnemende leerling.

De aanvraag voor een zomerschool dient uiterlijk 8 maart 2019 te worden ingediend. De minister beslist dan uiterlijk 12 april 2019 over de subsidieaanvragen. Voor de lentescholen geldt dat de aanvraag uiterlijk 1 maart 2019 moet zijn ingediend. Over deze aanvragen beslist de minister uiterlijk 3 april 2019. Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, vindt er loting plaats. In dat geval beslist de minister op 12 april 2019 over de subsidieaanvragen lente- en zomerschool.

Bekijk de wijzigingsregeling lente- en zomerscholen.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over de aanvraagprocedure, dan kunt u contact opnemen met het Ministerie van OCW. Heeft u vragen over het organiseren van een lente- en/of zomerschool, neem dan contact op met de VO-raad.

Bron: VO-raad.