› VO - Personele bekostiging met 3,13% omhoog

VO - Personele bekostiging met 3,13% omhoog

De gemiddelde personeelslast (gpl) wordt dit jaar met 3,13% opgehoogd. Dit is inmiddels duidelijk geworden uit de Voorjaarnota. De ophoging moet nog formeel in een regeling worden opgenomen, maar dat deze zal plaatsvinden is zeker.

De opbouw van de 3,13% is als volgt:

  • de loonruimte 2019 bedraagt 2,7%. Dit betekent dat de 2,15% loonsverhoging per 1 juni 2019 is gedekt;
  • voor incidentele loonontwikkeling komt 0,3% beschikbaar. Er is vele jaren geen bijdrage hiervoor toegekend, omdat deze gebruikt is voor de dekking van het Convenant Leerkracht. Vanaf 2018 gebeurt dit nu wel;
  • de vergoeding voor pensioenontwikkeling wordt 0,10%. Dat is ongunstig: de pensioenpremies in de marktsector stijgen aanzienlijk minder dan de ABP-premies. Hierdoor is er nauwelijks compensatie in de bekostiging voor de gestegen premies en moeten deze uit de loonruimte worden gecompenseerd;
  • als vergoeding voor overige sociale werkgeverslasten wordt 0,03% toegekend.

Bron: VO-raad.