› VO - Overleg nieuwe CAO VO van start

VO - Overleg nieuwe CAO VO van start

In het traject naar een nieuwe CAO VO vond op 12 september 2017 een eerste formele bijeenkomst met sociale partners plaats. De VO-raad en de onderwijsvakbonden maakten in deze bijeenkomst vooral afspraken over het proces. De sociale partners spraken de wens uit om in een kort tijdsbestek tot een nieuwe cao te komen.

Op 26/27 september 2017 voeren sociale partners een verkenning uit op een aantal grotere thema’s die spelen in de sector. Na deze verkenning worden op 10 oktober de wederzijdse inzetten uitgewisseld, waarbij de inzet van de VO-raad in belangrijke mate gebaseerd wordt op de uitkomsten van de cao-ledenbijeenkomsten in juni van dit jaar.

Huidige cao in beginsel verlengd tot nieuwe cao
De huidige cao loopt af op 1 oktober 2017. Sociale partners hebben de CAO VO 2016-2017 niet opgezegd, dus wordt deze in beginsel stilzwijgend met een jaar verlengd. De huidige afspraken in de cao blijven daarmee ook na 1 oktober van kracht, behalve als daarvoor in de lopende cao expliciet een andersluidende afspraak is gemaakt (zoals over de afwijking van de ketenbepaling bij onbevoegden).

Hoewel de huidige CAO VO wordt verlengd, hebben sociale partners de wens uitgesproken om in een kort tijdsbestek tot een nieuwe cao te komen. Van belang hierbij is wel dat er duidelijkheid komt over de onderwijsplannen van het nieuw aan te treden kabinet.

Bron: VO-raad.