› VO - GPL voor VO 2017 en 2018 is bekend

VO - GPL voor VO 2017 en 2018 is bekend

In de Staatscourant van 22 augustus 2017 (nr. 47351) is de vaststelling van de landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor 2017 en 2018 gepubliceerd.

Per 1 januari 2017 is de kabinetsbijdrage 2,63% verhoogd ter compensatie van de ontwikkeling van de primaire arbeidsvoorwaarden (ontwikkeling van het loon), de ontwikkeling van de premiekosten en de overige sociale werkgeverslasten. De extra bekostiging zal met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 worden uitbetaald.

Per 1 januari 2018 veranderen de bedragen voor directie en ondersteuners niet. Voor het onderwijzend personeel zal ten opzichte van de nieuwe bedragen per 1 januari 2017 de bekostiging nog 0,26% stijgen. Dit betreft extra middelen voor de functiemix.

Voor de bedragen van de GPL voor de diverse schoolsoorten verwijzen wij u naar de publicatie in de Staatscourant.