› VO - Cao-overleg vastgelopen op aanpak werkdrukvermindering

VO - Cao-overleg vastgelopen op aanpak werkdrukvermindering

Het overleg met de onderwijsbonden over een nieuwe CAO VO heeft in de afgelopen maanden niet tot resultaat geleid. Sociale partners hebben tijdens een bespreking op 20 februari 2018 geconstateerd dat de standpunten van partijen momenteel te ver uiteen liggen om tot een akkoord te kunnen komen.

De VO-raad heeft aan werknemers het concrete voorstel gedaan om de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte volledig in te zetten voor een marktconforme loonsverhoging. Daarnaast wil de VO-raad gezamenlijk met de bonden een lobby voeren richting Den Haag om meer middelen te krijgen voor werkdrukvermindering en ruimte voor ontwikkeltijd voor docenten. In tegenstelling tot het primair onderwijs heeft het voortgezet onderwijs van het nieuwe kabinet hiervoor geen extra middelen ontvangen.

Bonden zijn van mening dat de financiering van werkdrukvermindering (lessenreductie) moet worden gevonden binnen de huidige exploitatie van scholen. Voor de VO-raad is dat geen begaanbaar pad. Middelen vrijspelen binnen de huidige exploitatie zou kunnen leiden tot lessenreductie, maar leidt op andere punten juist weer tot werkdrukverhoging.

In de visie van de VO-raad heeft bestrijding van werkdruk een integrale benadering nodig. Hierbij is onder andere van belang dat op scholen ruimte komt voor ontwikkeltijd voor docenten. Dat vraagt wel om extra investeringen. De VO-raad voert hiervoor al geruime tijd een lobby en zal de komende periode aangrijpen om bij het kabinet nogmaals uitdrukkelijk investeringen voor ontwikkeltijd te bepleiten.

De bonden beraden zich op mogelijke vervolgstappen.

Gevolgen voor huidige cao
Sociale partners hebben reeds in 2017 besloten om de CAO VO 2016-2017 niet op te zeggen. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot 1 oktober 2018, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn.

Bron: VO-raad.