› VO - Cao-onderhandelingen geschorst tot 20 februari 2018

VO - Cao-onderhandelingen geschorst tot 20 februari 2018

Dinsdag 23 januari heeft de VO-raad weer overleg gehad met de onderwijsbonden over een nieuw overeen te komen cao in het voortgezet onderwijs. Het overleg verloopt moeizaam, de standpunten over de belangrijkste onderwerpen liggen te ver uiteen om op korte termijn tot overeenstemming te kunnen komen.

De belangrijkste verschillen betreffen het niveau van de loonontwikkeling en de inschatting van de mogelijkheden om tot werkdrukvermindering en meer ontwikkeltijd te komen. Beide partijen beraden zich in eigen kring over de ontstane situatie en komen op 20 februari 2018 weer bijeen om het resultaat hiervan met elkaar te bespreken.

Bron: VO-raad.