› Verzuimrapportages vervangen

Verzuimrapportages vervangen

Omdat Raet een aantal verzuimrapportages niet meer onderhoudt en ondersteunt, zullen deze rapportages geen betrouwbare gegevens meer opleveren. De betreffende rapporten zijn daarom, op advies van Raet, door ons verwijderd uit de rapportage-omgeving.

Het gaat om de volgende rapporten.
• R-ON-13900-a Verzuimfrequentie per organisatorische eenheid
• R-ON-14000-a Verzuimpercentage per organisatorische eenheid
• R-ON-14200-a Verzuim per peilperiode

Hiervoor zijn de onderstaande nieuwe verzuimrapportages in de plaats gekomen.
• R-ON- 60100-a Kengetallen ziekteverzuim per maand – Organisatorische Eenheid
• R-ON- 60200-a Kengetallen ziekteverzuim per maand – Kostenplaats
• R-ON- 60300-a Voortschrijdend verzuim
• R-ON- 60400-a Verzuim per verzuimduurklasse