› Verruiming indieningstermijn declaraties tot 1 april 2017

PO - Verruiming indieningstermijn declaraties over heel 2016 tot 1 april 2017

Het Vervangingsfonds komt tegemoet aan een breed gedragen behoefte van het scholenveld en administratiekantoren om de indieningstermijn voor declaraties en correcties over geheel 2016 te verruimen. Om meer tijd te creëren voor een goede verwerking van de gegevens, is de termijn daarvoor opgeschoven naar 1 april 2017.

Op dit moment draait de maandverwerking binnen ‘Mijn Vf’. In deze maandverwerking worden de declaraties over november 2016 en de correcties over de vorige maand verwerkt. Daarbij vinden een aantal belangrijke herstelmaatregelen plaats. Hierbij worden onterecht afgekeurde declaraties hersteld over geheel 2016.

De maandverwerking in december 2016 is later dan gepland en dat is een direct gevolg van het oplossen van problemen in de gegevensaanlevering. Door het verhelpen van de aanloopproblemen in ‘Mijn Vf’ en het herstellen van gegevensleveringen is 2016 als startjaar een bijzonder jaar.

Samengevat: de declaraties die in de verwerking van december zijn hersteld gaan over het hele jaar 2016. Die moeten door u, administratiekantoren en schoolbesturen, kunnen worden beoordeeld worden en in voorkomende gevallen kunnen worden gecorrigeerd. Dat geldt ook voor de declaraties over de maand december 2016 en de correcties op de ingediende declaraties over november 2016.

Dit alles betekent dat er deze maand, ook in verband met de kerstvakantie, te weinig tijd is voor gebruikers van ‘Mijn Vf’ om de informatie te beoordelen en daar in het geval van correcties noodzakelijke actie op te plegen. Om die reden heeft het Vervangingsfonds besloten de termijn daarvoor te verruimen naar 1 april 2017.

Bron: Vervangingsfonds.