› Veranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziekmelden UWV

Veranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziekmelden UWV

Vanaf 1 januari 2019 verandert voor uw (ex-)werknemer het proces nadat de betrokken werknemer is ziekgemeld bij UWV. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij langdurige ziekte, ziekte in verband met zwangerschap of bevalling en wanneer betrokkene ziek was op het moment van of na uitdiensttreding. Vanaf 1 januari stuurt UWV na de ziekmelding een digitale vragenlijst. Om deze in te vullen moet uw (ex-)werknemer inloggen via DigiD met een extra beveiliging. Uw (ex-)werknemer kan hier vragen over hebben.

Wat verandert er voor uw (ex-)werknemer?
Vanaf 1 januari 2019 belt UWV uw (ex-)werknemer niet meer na een ontvangen ziekmelding. Hij krijgt dan een ontvangstbevestiging met een link naar een digitale vragenlijst met vragen over zijn ziekmelding. Deze vragenlijst moet hij binnen 3 dagen invullen. Hiervoor logt hij extra veilig in via DigiD met een persoonlijke code. De persoonlijke code krijgt uw (ex-)werknemer in de ontvangstbevestiging. DigiD met extra beveiliging vraagt hij zelf aan.

DigiD met extra beveiliging aanvragen
Op dit moment logt uw (ex-)werknemer bij UWV in met een DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Extra veilig inloggen via DigiD doet hij via de DigiD-app of de sms-controle. Heeft hij nog geen DigiD-app of sms-controle, dan luidt het advies dit snel aan te vragen. Het duurt ongeveer 3 werkdagen voordat de aanvraag is verwerkt.

Extra veilig inloggen via DigiD

Bron: UWV.