› Vanaf 2018 al extra geld voor voorschoolse educatie

Vanaf 2018 al extra geld voor voorschoolse educatie

Vanaf 2018 komt er extra geld beschikbaar voor voorschoolse educatie. Volgens minister Slob is voorschoolse educatie van groot belang om alle kinderen de kans te geven om tot bloei te komen, hoe hun thuissituatie ook is. Elk kind verdient volgens de minister de kans om zijn of haar volledige potentieel te benutten. Door komend jaar al extra te investeren, krijgen kinderen die tot de doelgroep behoren het steuntje in de rug dat zij verdienen en wordt tegelijkertijd onzekerheid weggenomen bij de pedagogisch medewerkers.

Investering
Het extra geld voor de voorschool in het Regeerakkoord zou pas in 2019 beschikbaar komen, waardoor gemeenten in 2018 minder geld zouden hebben. Het kabinet heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besproken dat in 2018 al een investering van €40 miljoen wordt gedaan. In 2019 loopt dat op tot €130 miljoen extra en vanaf 2020 gaat het om structureel €170 miljoen. Het totale budget stijgt hiermee naar €486 miljoen per jaar. In de komende maanden wordt er verder overlegd over hoe het extra geld vanaf 2019 verdeeld zal worden.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat kinderen met het risico op een achterstand door de inzet van het extra geld geen 10 uur voorschoolse educatie per week krijgen, maar 16 uur. Daarmee moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. Gemeenten bepalen zelf welke kinderen ze extra ondersteunen, maar het gaat vooral om kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau.

Spelenderwijs taal leren
Met voorschoolse educatie krijgen peuters spelenderwijs taalles. Ze spelen spelletjes om hun woordenschat uit te breiden, oefenen hun uitspraak met liedjes en gedichtjes en oefenen veel met de pedagogisch medewerkers om hun aandacht langer bij een taak of activiteit te kunnen houden. Met de extra ondersteuning krijgen de kinderen een betere kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar hun taalachterstand fors kunnen inlopen als ze deelnemen aan voorschoolse educatie. Het kan zelfs zorgen voor een halvering van de achterstand op woordenschat. Het effect op hun ontwikkeling is het grootst wanneer kinderen met een taalachterstand samen in een groep zitten en meer uren naar de voorschool gaan dan de huidige 10 uur per week.

Bron: Rijksoverheid.