› Update: E-mailberichten DUO over afkeuring personeelsgegevens

Update: E-mailberichten DUO over afkeuring personeelsgegevens

DUO stuurde per e-mail berichten naar schoolbesturen, waarin staat dat de levering van personeelsgegevens over 2018Q4 en geheel 2018 zijn afgekeurd.

Raet heeft de aanlevering geanalyseerd en heeft hierover contact gehad met DUO. De conclusie is dat het probleem niet bij Raet ligt, maar bij DUO.

DUO is tot de conclusie gekomen dat de door hen ingevoerde controles te streng zijn, waardoor de levering van Raet is afgekeurd. De controles zijn aangepast en de levering van 2018Q4 is inmiddels verwerkt.

De jaarlevering 2018 geeft nog wel problemen voor een aantal schoolbesturen. Hier vindt momenteel opnieuw onderzoek naar plaats.