› Twee informatiebijeenkomsten en ABP-spreekuur

Twee informatiebijeenkomsten en ABP-spreekuur

Groenendijk Onderwijsadministratie organiseert voor haar klanten met regelmaat informatiebijeenkomsten of spreekuurmogelijkheden. Wij willen u hierbij wijzen op de komende bijeenkomsten die wij organiseren en waarvoor u zich nog kunt opgeven.

Informatiebijeenkomst bestuursverslag en verslag interne toezichthouder
Groenendijk Onderwijsadministratie organiseert, in samenwerking met Van Ree en DRV, informatieavonden over het opstellen van het bestuursverslag en het verslag van de interne toezichthouder. Deze vinden plaats op 6 en 7 maart 2018 in Sliedrecht en op 12 maart 2018 in Beverwijk.

Voor deze avonden zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Informatie, alsmede het aanmeldformulier, treft u aan in de rechterkolom.

Groenendijk Directie Informatieochtend (GDI)
Voor directies in het primair onderwijs organiseert Groenendijk Onderwijsadministratie op 14 en 15 maart 2018 weer een GDI. Petra Oosterom zal u bijpraten over vele onderwerpen die op dit moment actueel zijn en Groenendijk Onderwijsconsultancy zal u bijpraten over de AVG.

Informatie en het aanmeldformulier treft u aan in de rechterkolom.

ABP pensioenspreekuur
In samenwerking met ABP bieden wij personeelsleden de gelegenheid een individueel pensioengesprek te voeren met een pensioenadviseur van ABP. De belangstelling hiervoor is groot en daarom hebben wij voor donderdag 26 april 2018 in Sliedrecht een extra spreekuur kunnen inplannen. Aanmelden hiervoor kan via de pagina op onze website.