› Toezichthouders

Toezichthouders

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de invoering van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en met name wat daarvan de gevolgen zijn voor de wijze waarop de vergoeding aan de toezichthouder wordt betaald.

De wet is aangenomen, maar onlangs is bekend geworden dat de handhaving tot nader orde is uitgesteld. De regelgeving is uiteraard wel van kracht.

Wij willen voor u de gevolgen van de wet DBA nog eens kort op een rij zetten.

Voor toezichthouders geldt vanaf 2017 dat zij in principe niet langer meer in fictieve loondienst zijn.

Dit houdt het volgende in.

1. Declaraties voor de vergoedingen worden niet langer door de salarisadministratie betaald, maar kunnen voortaan bij de financiële administratie worden ingediend. Let u er wel op dat een toezichthouder in principe onder de kleineondernemersregeling (KOR) valt, wat inhoudt dat deze btw-plichtig is. Voor deze btw-plicht kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden aangevraagd. Indien u hierover meer wilt weten, ook hoe u de ontheffing kunt aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de heer W. IJzerman (w.ijzerman@groenendijk.nl).

2. Wanneer de toezichthouder al factureert vanuit een btw-plichtige onderneming, dan kan dit worden gecontinueerd. De bedragen dienen dan wel inclusief 21% btw te zijn.

3. Het is nog altijd mogelijk om een fictieve dienstbetrekking overeen te komen met een toezichthouder, de zogenaamde opting in. Dit dienen u en de toezichthouder op voorhand (vóór de eerste betaling van de vergoeding aan de toezichthouder plaatsvindt) te melden bij de Belastingdienst. De uitbetaling vindt dan uiteraard wel plaats via de salarisadministratie.