› Premies 2018 collectieve zorgverzekeringen bekend

Premies 2018 collectieve zorgverzekeringen bekend

Groenendijk Onderwijsadministratie BV heeft met VGZ en Univé een collectieve zorgverzekering afgesloten waar de werknemers van bij Groenendijk aangesloten werkgevers gebruik van kunnen maken.

Nieuwe premies
De premies voor 2018 van deze collectieve zorgverzekeringen zijn inmiddels bekend en kunt u raadplegen op onze website.

Aanvullende informatie
Ook de gedetailleerde inhoud van de basisverzekering en de aanvullende pakketten vindt u in de informatie op onze website. Wilt u meer informatie over de wijzigingen per 1 januari 2018, dan kunt u ook terecht op www.vgz.nl of www.unive.nl.

Eigen Risico
Per 1 januari 2018 blijft het verplichte eigen risico op de basisverzekering ongewijzigd, te weten € 385,00 per premiebetalende verzekerde per jaar.

Informatie huidig verzekerden
Collectief verzekerden van zowel Univé als VGZ ontvangen hun polis voor volgend jaar en een overzicht met de wijzigingen in hun zorgverzekering. Zij kunnen eventueel gewenste wijzigingen in hun gegevens of polis voor 31 december 2017 doorgeven via Mijn Univé of Mijn VGZ.

Overstappen naar Univé of VGZ?
Wilt u overstappen naar Univé of VGZ? U dient dan uw huidige zorgverzekering voor 1 januari 2018 op te zeggen. U kunt u dan tot 1 februari 2018 aanmelden bij Univé of VGZ.

Informatie
Meer informatie over de collectieve verzekeringen (inclusief de premieoverzichten) die Groenendijk Onderwijsadministratie aanbiedt is hier te vinden.